آموزش زبان روسی

روس ها آلمانی ها را با کلمه ای عجیب به نام немецкий (تلفظ نِمِتِسکی) به معنای کسی که نمی تواند حرف بزند، خطاب می کنند. ریشه این لغت به کلمه ای روسی به معنای «ساکت» (همچنین دارای معانی کودن و درست ادا نشده) باز می گردد برای یادگیری زبان روسی که زبانی بسار شیرین است با فیز بیز تماس بگیرید.

آموزش زبان روسی